საქართველო ფენიქსივით აღსდგება…

საქართველო ფენიქსივით აღდგება,
უკეთობით გადამწვარი, ფერფლისგან!..
ამ ბრძოლებში ვინც გვიფარავს დარჩება,
ნაკურთხი და დალოცვილი ღმერთისგან!
ღმერთმა მისთვის გვიწყალობა გონება,
რომ განვსაზღვროთ სამომავლო რჩევები,
დღეს ახალი გამოწვევის წინ ვდებით
და იცვლება გადმონაშთი ჩვევები!..
რაც აქამდე იყო ღმერთმა გვაკმაროს,
დედამიწა იცვლის სახეს სნეული.
რომ გადავრჩეთ სურს მოვექცეთ სამყაროს,
თითქოს არის ისიც ჩვენი სხეული…
და თუ არა!.. დაგვაკლდება მზე თბილი,
და თანდათან გაიზრდება მანძილი.
დღეს სამშობლოს შენ სჭირდები კეთილი,
ძლიერი და მოქალაქე ნამდვილი!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-