სადაცა არ ვართ იქა სჯობს!

სადაცა არ ვართ იქა სჯობს!
ასე ჰგონია ვახოსო.
ჰოდა მიუშვით, თუ აწყობს,
თავისი თვალით ნახოსო!..
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-