სიცოცხლე ძალიან ძვირფასია…

სიცოცხლე ძალიან ძვირფასია იმისათვის, რომ უქმად გაფლანგო!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-