სულში გამჯდარი წკვარამი…

სულში გამჯდარი წკვარამი
დარდი არის და ვარამი.
სკვარამს ვერასგზით უშველით,
თუ არ შეივსო სხვა რამით…
-მერ’ფი

ავტორი: -მერ'ფი-