სუღლუკი და მაღრანი…

სუღლუკი და მაღრანი,
ჭილყვავი და ჭკა…
ყველა ერთი ოჯახია
მჩხავანა და შავი…
მათში მეტად ცნობადია
ყორანი და ყვავი!..
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-