ფაზისი

ფაზისი,
ძველად, ასე ამბობდნენ,                                                                                                                      ტახტევანია  მზის!..
არის  ქალაქი ზღვასთან მდებარე,                                                                                                                კარიბჭე შავი ზღვის…

ლეგენდა გვამცნობს:                                                                                                                                  რომ  თვით მზის ღმერთი,                                                                                                                              მამა კოლხთ მეფის აიეტისა,
ფარავდა კოლხეთს მომხთურ  ძალთაგან
და ამის ნიშნად გვეპყრო  საწმისი,
როგორც   სასმისი  კოლხთა დიდების!..

გავიდა ჟამი,                                                                                                                                        გავცქერი რიონს, ზღვის შესართავთან,
და თუ ეს იყო, სუფთა ფაზისი,
ამ დინებებში აიეტის ბაჯაღლო იცრა,
და დაეფინა საუკუნოდ იმ ოქროს საწმისს …
ფაზისი, დღემდე ასე ამბობენ,​
ტახტევანია მზის,
არის კარიბჭე                                                                                                                                        ზღვასთან მდებარე
და აბრეშუმის გზის!                                                                                                                                               -მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-