შენს ხმას…

შენს ხმას აბა ვინ მოისმენს,
თუ უკან შიში არ არის?!..
რაგინდ სიკეთე აუწყო,
შიშით სულს ითქვამს ბოროტი!
სახით სიყვარულს თესენ და
ეშმაკს ეკვრიან ბოლოთი…
– მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-