შეცდომები…

შეცდომები არა ამობეჭდილ ფურცელზე, არამედ თავში უნდა გასწორდეს და მერე კომპიუტერში, (საიდანაც ინფორმაცია მოდის თუ რა უნდა დაიბეჭდოს), თორემ ისევ შეცდომებით ამოიბეჭდება ყოველი ახალი ფურცელი!
როგორც ჩვენი წინაპრები იტყოდნენ: „კოკასა შინა რაც არის, იგივე გადმოდინდებისო!“
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-