ცუდას , ცუდი ხარ ძახილით…

ცუდას , ცუდი ხარ ძახილით,
ვაი, ვერ გაკეთილდება.
მძაგებელს რასა შემატებს
ცუდისა ცუდად მიქცევა?!
ერთმანეთის ჭმით, ძაგებით,
ვინ საით, როგორ იქცევა…
ჩვენი სამშობლო – სამოთხე,
დაგვექცევა და იქცევა!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-