წმინდა გიორგი…

წმინდა გიორგი სახეა
ქრისტეს ერთგული მხედარის.
თვით აღესრულა,
ღვთის რწმენით,
მორწმუნეთ მცველად,
მხედ, არის!
სვედ არის,
ლახვროს ურჩხულთა,
უფსკრულთა ზედა
მზედ არის!..
ცეცხლისგან რაში უკაზმავს,
უკუნისამდინ ზედ არის!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-