ჭივჭავი მერცხალს ასწრებსო…

ჭივჭავი მერცხალს ასწრებსო
თბილ ქვეყნებიდან მოსვლას.
პოეტი მერცხალს ამჩნევსო,
ქება დიდებით მოსავს…
ზოგჯერ სიმართლედ საღდება,
ზოგი რომ ტყუილს როშავს.
განა სუყველა გმირია,
ვინც აფრიალებს დროშას!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-