ხალხურიდან

საბრალო დედაბრისასა
თაგვნი ყანასა მკიანო, ~
ყორონი ანიავებენ,
მელები კუდით გვიანო!

[ხალხურიდან შევაკოწიწე, შეცვლილი შინაარსით]

ავტორი: -მერ'ფი-