ხელისუფლება…

ხელისუფლება ხელის უფლებას ნიშნავს თუ პირის?
ყველა ხელი პირთან მიდისო და მარტო ხელისუფალს ხომ არ აქვს პირი?
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-