ხშირად გვინახავს ფუტკარიც…

ხშირად გვინახავს ფუტკარიც
ფეკალიებზე ჯდებოდა.
ფუტკრის „სიწმინდის“ ამბავი
ხალხში როგორღა ჩნდებოდა?!
მთავარი ალბათ ის არის
თავში რას იტყვის მთავარი!
– მერ’ფი –

ავტორი: -მერ'ფი-