ხშირად გვინახავს…

ხშირად გვინახავს ფუტკარიც
ფეკალიებზე დაჯდება.
ფუტკრის „სიწმინდის“ ამბავი
სკაშიც სრულიად არ ჯდება …
მთავარი მაინც ის არის,
ხალხში რას ამბობს…
მთავარი!
– მერ’ფი –

ავტორი: -მერ'ფი-