კაცობრიობა ახალ საფეხურზე…

კაცობრიობა ახალ საფეხურზე მაშინ ავა, როცა ბორბალს, ცეცხლს და რკონას გამოემშვიდობება!
ბორბალს – ემ და ანტიგრავიტაციული ძრავები შეცვლის, რკინას ნანო პოლიმერები და ცეცხლს ლაზერი …
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-