ცის ქვეშეთში ნაირფეროვანია ყველაფერი!

ცის ქვეშეთში ნაირფეროვანია ყველაფერი!
… არაფერი არაა ცისქვეშეთში არაფრის მსგავსი …
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-