ავტორი-მერ'ფი-

ყოფნა?.. არ ყოფნა? …

– ცხოვრებამ რწმენა დამაკარგვინა,                                                                                                          სულ რეალობად მექცა შიშები,                                                                                                      რამდენჯერ მითქვამს,                                                                                                           ...

ყველა შენ გლანძღავს …

ყველა შენ გლანძღავს, ზურგს უკან, ჩუმად,                                                                                      ნუთუ სუყველა შენი მტერია?!                                                                                                          ერთხელ დაფიქრდი რად ხდება ასე?                                                                                        დავიჯერო, რომ ასე ძნელია...

ყვარლელებს ვაჟაც უნახავთ!

ყვარლელებს ვაჟაც უნახავთ, გამწარებულის სახითა, აქაც უვლია მგოსანსა წუთისოფელის დაღითა! ვერვინ უშველა მის სევდას, ხვედრმა ღარიბულ ატარა! ყვარელს რას ვერჩი,ვაჟასთვის, იყო სალხინო პატარა. დაჟამულ ყოფას მის სულში სიმწრის წვეთ-წვეთად აწვიმდა. სამშიბლომ, ბოლოს ვაჟასთვის, გამოიმეტა მთაწმინდა. წარსულს უფალი მიხედავს, ცოცხალს რა ვუყოთ იაო? როგორღა ვუთხრა ტურფასა კვლავაც, რომ ერჩის ჭიაო? ცოდვით დახშულა ამ...

ღმერთო იხსენი ყვარელი!

აწვიმს დურუჯის ხეობას,
ქარი ღრიალებს ხევში.
სულ ამოვსილა ნაშალით,
წყალსადინარი მთებში.
ხალხი აზრზედაც არ არის,
ვის რა მოელის დილით!
გათანგულია სოფელი,
დღიურ, დაღლილის ძილით.
ძალა მოწყდარი ჯებირებს,
ჯოჯოხეთური ძალის.
ცოფმორეული ღრიალებს,
წამონაშალი ღვარის.
მოდის და მოაქვს დინებას
ძლევამოსილი წყალი…
ღმერთო იხსენი ყვარელი!

ქვეყანას სახე არა აქვს

ქვეყანას სახე არა აქვს,
ხალხია ქვეყნის სტატუსი…
როცა უსახო ბევრია,
სამშობლოს იცავს განა ვინ?
დღეს შეიძლება კაცია,
სხვა დროში დარჩეს არავინ !

ქერის ორმოში …

ქერის ორმოში ჩავარდნილ ჭიანჭველასაც შიაო? სახლში წაღება რად უნდა რაც კი რამ ორმოშიაო?!… ასეა ადამიანი, გულს უჭამს დარდის ჭიაო, რაც უნდა ბევრი იშოვოს, – სულ უფრო მეტად მშიაო … ჭიანჭველასთვის ის ორმო ძმათთათვის საკვებიაო, კაცსა კი დიდი სიმდიდრე გულსა ფხანს, განცდებშიაო. სხვებს უნდა სძლიოს ამგვარად სხვაობაც ამაშიაო! … ჭიანჭველას ძალა მომცა, ენერგიის საწყობიო. ქერის ორმოს...

ფერმკრთალი უხვი საქართვლო

ფერმკრთალი უხვი საქართველო
სულს ღაფავს ისევ!
ისევ ბრძოლაა მოსაგები,
მერე რამდენი ?!
სადღაა გმირი, გამარჯვების
ეშხის მომტანი.
და ღვთაებრივი სიყვარულის
ცრემლით დამდენი…
ფრთხილად!
ბოროტ ხელთ ხელთ უპყრიათ ჩვენთა გრძნობები.
მათი ბაგიდან მოდის ძალა
ცეცხლის გამჩენი.
გადაარჩინეთ საქართველო,
ბრძოლებში ნუ ჰკლავთ!
გადაარჩინეთ საქართველო,
ერი ქართველი !!!

ფაზისი

ფაზისი,                                                                                                                                                  ძველად, ასე ამბობდნენ,                                                                                                                      ტახტევანია  მზის!..                                                                                       ...