კატეგორიაიუმორისტული

თუთიყუშის ამბავი

ერთი კაცი სანადიროდ, რომ წავიდა ტყეში. იხვის ნაცვლად თუთიყუში, შერჩა თურმე ხელში. ჩუმად გაჰყვა ბუჩქნარისკენ უცხო ნაფეხურებს. წრიპინა ხმით დაყვირება შემოესმათ ყურებს. დურაკ, დურაკ, გასჩხაოდა თუთიყუში თალხზე. შიშისაგან მონადირეს, თმა დაუდგა ყალყზე. საჭინკიეს ღელის პირას იდგა მონადირე. ალბათ ჭინკა მეძახისო, ღმერთო მომაცილე! თოფი სადღაც მოისროლა, უცახცახებს ტანი. ვიღას ახსოვს ნადავლი და სახლში...

მილეთის ამბები

1. აქით გორას გადვიხედე, იქით გორი დიდია. ბედის კრიალოსანი ბეწვის ხიდზე ჰკიდია. 2. მეფის სასახლის ფულის ხეს ორი სხვა ტოტიც აბია. ერთს კორუფცია შეარქვეს, მეორეს ჰქვია მაფია. 3. ბევრი ქვემძრომი ეცადა მის ფოთოლცვენის ცქერასო. სუყველა შემოეჭამა თანდათან ბატონ მელასო! 4. ტურა, მგელი, თუ აფთარი, დარში არის თუ ავდარში, გზა და გზა ჩასაფრებულან, როგორც ზვავები ზამთარში. 5. წვრილფეხი გაწყდა, სხვებმა კი...