ტეგი

მიჭმიე

მიჭმიე

მიჭმიე, კმარა, მიჭმიე,
მშიერს რად მიკლავ, ღვთისასო?!.
მაღლა, ცას, ღმერთი მოგკითხავს,
აქ ზნე ჩაგიშლის მიწასო.
ჟამ-რისხვას გიჯობს გაექცე,
თავი ახალო მტრისასო …
-მერ’ფი-